Reno Textil Service

I dag er et renseri langt mere end blot en forretning der renser tøj. Vi beskæftiger os med textil vedligeholdelse i bred forstand. Det fælles navn Reno textil Service fortæller i højere grad end vore individuelle og i mange tilfælde utilsvarene – navne om alt det, vi i virkeligheden tilbyder.
Samme niveau & sikkerhed

Alle medlemmer af foreningen har, i modsætning til andre renserier, bl.a. en fælles forsikringsordning og gennemfører egne faguddannelser af personalet. Du er med andre ord sikker på professionel behandling af dig og dine textiler, når du henvender dig til et medlem af Dansk Renseri Forening.

Der lægges stor vægt på, at der er tale om en frivillig kæde af selvstændige virksomheder. Ejerforhold og personale i de enkelte renserier berøres ikke af, at et renseri bruger det fælles navn.
Renserierne er i de fleste tilfælde mindre virksomheder, hvor der bliver lagt meget vægt på det personlige forhold til kunden – og der er i rigtig mange tilfælde opbygget et tillidsforhold, som vi selvfølgelig skal bevare for enhver pris.